LATUSHKINA | съёмка Евгения Мынзула. Vol.2 |

LATUSHKINA skirt in sooting for BALLERINA PROJECT MINSK-2 LATUSHKINA skirt in sooting for BALLERINA PROJECT MINSK-3 LATUSHKINA skirt in sooting for BALLERINA PROJECT MINSK-4 LATUSHKINA skirt in sooting for BALLERINA PROJECT MINSK-5 LATUSHKINA skirt in sooting for BALLERINA PROJECT MINSK

Сделано с в Минске, 2020